Abrahamitiska religioner

          

På UR:s webbsida kan du läsa om likheter och skillnader mellan de s.k. abrahamitiska religionerna. Det finns många likheter inom judendomen, kristendomen och islam. Förutom tron på endast en gud finns det flera gemensamma profeter som förenar religionerna med varandra…

2.5
Average: 2.5 (2 votes)