1800-talets politiska ideologier: liberalism, konservatism och socialism

Av: Mattias Stadler |
Tid:
7:32
|
YouTube
          
4.666665
Average: 4.7 (6 votes)

Föreläsning (7:32 min) där  gymnasieläraren Mattias Stadler ger en jämförande översikt gällande 1800-talets tre största politiska ideologier: liberalism, konservatism och socialism.