1800-talets detektiver under lupp

          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du får ta del av lite detektivhistoria. 1842 inrättades världens första kriminalpolis i London. Därmed uppstod detektiven, med uppgifter som inbegrep allt från att i konkurrens med pressen lösa redan begångna brott till att hålla ett vakande öga på arbetarklassen, vilket beskrivs i en ny bok...

3
Average: 3 (1 vote)